top of page

Sosial dumping på Nesodden?

Hva kan kommunen gjøre for å unngå dette?

 

Geir Gamborg-Nielsen distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, innleder på

åpent møte

mandag 20. oktober kl 19:00

i Auditoriet på Tangenten

 

 

 

Med historien om Lime-kjeden i friskt minne ønsker vi å sette søkelyset på sosial dumping.  Geir Gamborg-Nilsen har særlig ansvaret for renholdsbransjen, men har ervervet kunnskaper på mange områder av det kriminelle/svarte arbeidsmarkedet i Akershus.  Med økende bruk av vikarbyråer, midlertidige ansettelser, innleie gjennom mange ledd osv.  er Nesodden utsatt.

 

Fagforbundet på Nesodden

Nei til EU på Nesodden

SV

MDG

Rødt

 

 

Åpent møte om

El-ferger på Oslofjordsambandene?

 

mandag 1. september kl 19:15 i Tangenten auditoriet

 

Eirik Ovrum innleder om tekniske muligheter for el-drift i Oslofjorden. Han er en av Norges fremste eksperter på batteriteknologi og el-ferger.

Geir Christensen innleder om de politiske og strukturelle vanskene med å få tatt i bruk ny teknologi.

 

De viktigste ankepunktene mot å stase på fergedrift i Oslofjorden er

- miljømessig. Forurensingen fra diesel og gassferger er betydelig.

-økonomisk. RUTERS regnestykker viser store kostnader pr. passasjerkilometer for båtene.

 

Batteriferger er antakelig miljømessig enda bedre enn elektriske tog. Teknologien er ferdig utviklet. Norges første el-fergesamband åpner til nyttår. På strekningen Lavik-Oppedal skal det settes inn en ferge som skal ta 120 biler og 360 passasjerer. Reisetiden er 20 minutter (10 knops fart) og ladetiden er 10 minutter under av og påstigning samt lading om natten.  Båten skal driftes av Norled etter anbud de fikk av Vegvesenet.  Er ikke dette så mange likhetspunkter med Nesoddsambandet at det er naturlig å utrede mulighetene? 

Når RUTER akkurat leverte rapport om fremtidig fergedrift blir spørsmålet om batteriferger så vidt nevnt. Ingen forslag foreligger. Hvorfor vises det så liten interesse fra RUTER, Fylkestinget og Norled her? 

 

Nesodden Rødt

Referat: se hendinger

 

 

Fra helgekurset 23-24 august. Are Damman innleder.   Referat kommer snart.

Denne websiden er nedlagt.

Våre nye webside finner du på http://nesodden.roedt.no/

 

(Videresender om 3 sekunder)

  • Wix Facebook page
  • YouTube Square
  • Wix Twitter page
bottom of page